Η Εφορεία

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας (ΕΦΑ Άρτας) ιδρύθηκε το 2014 (ΠΔ 104/2014, ΦΕΚ Α/171/28.08.2014) ως περιφερειακή υπηρεσία που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού.

Έχει έδρα την Άρτα και χωρική αρμοδιότητα την Περιφερειακή Ενότητας Άρτας.

Ασκεί τις αρμοδιότητές της στα όρια της περιοχής της σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και τις λοιπές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και εκτελεί έργα, τα οποία περιλαμβάνονται στο ετήσιο -εγκεκριμένο από τον Υπουργό- Επιχειρησιακό της Σχέδιο ή Πρόγραμμα Δράσης.

Αρμοδιότητες

Στους επιχειρησιακούς στόχους της Εφορείας, σύμφωνα με τον ισχύοντα οργανισμό του ΥΠΠΟ (ΠΔ 4 / 2018), περιλαμβάνονται:

(1) η επιστημονική έρευνα, η αποκάλυψη, η διατήρηση, η συντήρηση, η προστασία, η ανάδειξη, η προβολή και η φύλαξη των αρχαιοτήτων στα όρια της ΠΕ Άρτας, η έκθεση τους σε Μουσεία, καθώς και η συμμετοχή τους σε εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό

(2) η μελέτη, ο προγραμματισμός, η διαχείριση και η εκτέλεση αρχαιολογικών έργων συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης, αναστήλωσης, ανάδειξης και διαμόρφωσης των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, καθώς και του άμεσου φυσικού ή μη περιβάλλοντός τους

(3) ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η παρουσίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εκδηλώσεων ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος, η προβολή των επικοινωνιακών δράσεων, καθώς και η παραγωγή συμβατικών και ψηφιακών εκδόσεων και εκπαιδευτικού υλικού.

(4) η μέριμνα για την επιστημονική μελέτη και δημοσίευση των αρχαιοτήτων, η διαχείριση των μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων, των μουσείων και των συλλογών, η συμμετοχή σε διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα, η διοργάνωση και η συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια.

Περιφερειακή Ενότητα Άρτας

Έργα

Για τον πολίτη

Αίτηση γενικής χρήσης
Υπεύθυνη Δήλωση
Χορήγηση Δελτίου Ελεύθερης Εισόδου σε Αρχαιολογικούς Χώρους, Μουσεία & Μνημεία του Κράτους
Χορήγηση άδειας φωτογράφησης
Χορήγηση άδειας κινηματογράφησης
Χορήγηση άδειας χρήσης απεικονίσεων στο διαδίκτυο
Χορήγηση άδειας χρήσης απεικονίσεων σε ηλεκτρονική έκδοση
Προσωρινή παραχώρηση χρήσης μνημείου

Προσωπικό

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας διαρθρώνεται διοικητικά ως εξής:

Προϊσταμένη

Βαρβάρα Ν. Παπαδοπούλου

Δρ Αρχαιολόγος Βυζαντινών / Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων

Τηλ.: 26810 24636

E-mail : vpapadopoulou@culture.gr

Tμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων & Μουσείων (ΤΠΚΑΜ)
Το ΤΠΚΑΜ είναι αρμόδιο για θέματα διατήρησης, προστασίας, ανάδειξης, οργάνωσης, διαμόρφωσης και διαχείρισης των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και ιστορικών τόπων της ΠΕ Άρτας, που χρονολογούνται έως τον 4ο αιώνα μ.Χ. Χειρίζεται, επίσης, θέματα που αφορούν στη λειτουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου Άρτας, καθώς και στη φύλαξη και προστασία των ευρισκομένων σε αυτό πολιτιστικών αγαθών. Στελεχώνεται ως εξής:
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλέφωνο E-mail
Προϊσταμένη Τμήματος
Θεοδώρα Κοντογιάννη Αρχαιολόγος 26810 24636, εσωτ. 34 thkontogianni@culture.gr
Επιστημονικό Προσωπικό
Αθανάσιος Αρκουμάνης Αρχαιολόγος 26810 24636, εσωτ. 31 efaart@culture.gr
Αριστείδης Βάσιος Αρχαιολόγος 26810 24636 efaart@culture.gr
Μαρία Νιάρου Αρχαιολόγος 26810 24636, εσωτ. 32 efaart@culture.gr
Μαρία Καραμπά Αρχαιολόγος Πολιτιστικής Διαχείρισης 26810 21191, 24636 mkarampa@culture.gr
Εργατοτεχνικό Προσωπικό
Χρήστος Αράπης, Σοφοκλής Καραουλάκης,Παναγιώτης Κατσαρός, Χρήστος Μπαλτζώης Γεώργιος Νταραγιάννης, Παναγιώτης Ρίζος Σοφία Παππά, Νικόλαος Σιόγκας 26810 24636 efaart@culture.gr
Tμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων & Μουσείων (ΤΒΜΑΜ)
Το ΤΒΜΑΜ είναι αρμόδιο για θέματα διατήρησης, προστασίας, ανάδειξης, οργάνωσης, διαμόρφωσης και διαχείρισης των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και ιστορικών τόπων της ΠΕ Άρτας, που χρονολογούνται από τον 4ο αι. μ.Χ. έως και το 1830, καθώς και νεότερων θρησκευτικών μνημείων μετά το 1830, σε συνεργασία με λοιπές συναρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Χειρίζεται, επίσης, θέματα που αφορούν στη λειτουργία της Παρηγορήτισσας - Γλυπτοθήκης, καθώς και στη φύλαξη και προστασία των ευρισκομένων σε αυτή πολιτιστικών αγαθών. Στελεχώνεται ως εξής:
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλέφωνο E-mail
Επιστημονικό Προσωπικό
Βαρβάρα Παπαδοπούλου Δρ Αρχαιολόγος 2681 246361 vpapadopoulou@culture.gr
Εργατοτεχνικό Προσωπικό
Βασίλειος Καραγιάννης Xρήστος Νασιούλας 26810 28692 efaart@culture.gr
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ΤΣΑΕΤ)

Το ΤΣΑΕΤ είναι αρμόδιο για τη συντήρηση των πάσης φύσεως αρχαιοτήτων και την εκπόνηση των σχετικών μελετών συντήρησης και αισθητικής αποκατάστασης τους και την υποστήριξη μονίμων και περιοδικών εκθέσεων, τη συντήρηση, αποκατάσταση και αισθητική παρουσίαση των μνημείων και πολιτιστικών αγαθών.

Επιπλέον, αναλαμβάνει την εκπόνηση και αξιολόγηση μελετών συντήρησης και προστασίας αρχαιοτήτων και έργων τέχνης καθώς και την επίβλεψη εφαρμογής τους, την τήρηση αρχείου έργων και μελετών συντήρησης, επιστημονικών εργασιών και εργασιών τεκμηρίωσης και γενικότερα, τη φροντίδα για τη διατήρηση και βιωσιμότητα των μνημείων της ΠΕ Άρτας.

Στελεχώνεται ως εξής:

ΟνοματεπώνυμοΙδιότηταΤηλέφωνοE-mail
Ευαγγελία ΓεωργίουΤΕ Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης26810 21191, 71700evgeorgiou@culture.gr
Αικατερίνη ΓκιόκαΔΕ Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης26810 21191, 71700kmgkioka@gmail.com
Βασιλική ΤράμπαΔΕ Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης26810 21191, 71700vaso.trampa2000@gmail.com
Κωνσταντίνος ΥψηλόςΔΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης26810 21191, 71700konypsilos@yahoo.gr
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης (ΤΔΟΥ)

Το ΤΔΟΥ είναι αρμόδιο για τη διοικητική, οικονομική και γραμματειακή υποστήριξη του έργου της ΕΦΑ Άρτας και τη διενέργεια πάσης φύσεως συμβάσεων, προμηθειών έργων, μελετών, αγαθών και υπηρεσιών.

Παράλληλα, μεριμνεί για την συντήρηση, φύλαξη και κίνηση των κρατικών οχημάτων και του λοιπού εξοπλισμού και χειρίζεται, συνολικά, τα θέματα διαχείρισης του συνόλου του υπηρετούντος προσωπικού με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

Στελεχώνεται ως εξής:

ΟνοματεπώνυμοΙδιότηταΤηλέφωνοE-mail
Σπυρίδων ΣκαμνέλοςΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού26810 24636, εσωτερικό 21sskamnelos@culture.gr
Καλλιόπη ΚαπόλουΔΕ Προσωπικό Η/Υ26810 24535, εσωτερικό 11kkapolou@culture.gr
Σταματία ΜαλτέζουΔΕ Διοικητικού - Γραμματέα26810 24636, εσωτερικό 23smaltezou@culture.gr
Ελένη ΜαντζούτσουΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού26810 24636, εσωτερικό 22efaart@culture.gr
Θεοδώρα ΣιντελέΔΕ Διοικητικού - Γραμματέα26810 24636, εσωτερικό 12efaart@culture.gr
Γεώργιος ΤέλωναςΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού26810 24636, εσωτερικό 13efaart@culture.gr
Προσωπικό Φύλαξης - Πληροφόρησης
Το Προσωπικό Φύλαξης - Πληροφόρησης είναι αρμόδιο για την ασφάλεια, τη φύλαξη αρχαιολογικών μουσείων, χώρων, αποθηκών αρχαιοτήτων και εν γένει αρχαιολογικών εγκαταστάσεων καθώς και την ευταξία αρχαιολογικών χώρων και μουσείων και εν γένει για την εύρυθμη λειτουργία τους. Ο Αρχιφύλακας, επιπλέον, συντονίζει και εποπτεύει το αρχαιοφυλακτικό προσωπικό στην περιοχή ευθύνης του και μεριμνά για την ευταξία και εύρυθμη λειτουργία της, καθώς και για την ευπρεπή συμπεριφορά των υπαλλήλων αρμοδιότητάς του. Το τμήμα στελεχώνεται ως εξής:
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλέφωνο E-mail
Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας
Δημητρούλα Τσακάλου Αρχιφύλακας - ΔΕ Ημερήσιος Φύλακας 2681 21191 efaart@culture.gr
Παρηγορήτισσα
Ερασμία Πανέτα ΔΕ Ημερήσιος Φύλακας 2681 28692 efaart@culture.gr
Φωτεινή Παπαρούνη ΔΕ Ημερήσιος Φύλακας 2681 28692 efaart@culture.gr
Ευάγγελος Τσάκαλος ΔΕ Νυχτερινός Φύλακας 2681 28692 efaart@culture.gr
Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου

Το έργο της Εφορείας υλοποιείται με τη συνδρομή σημαντικού αριθμού προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάφορων ειδικοτήτων.

Την τρέχουσα περίοδο απασχολούνται οι κάτωθι υπάλληλοι:

ΟνοματεπώνυμοΙδιότηταΤηλέφωνοE-mail
Βασιλική ΓαλάνηΠΕ Αρχαιολόγος26810 24636, εσωτ. 33efaart@culture.gr
Όλγα ΔάγιουΠΕ Αρχαιολόγος26810 24636, εσωτ. 36efaart@culture.gr
Λάμπρος ΝούτσοςΠΕ Αρχαιολόγος26810 24636, εσωτ. 35efaart@culture.gr
Φώτιος ΒάσσηςΠΕ Πολιτικός Μηχανικός26810 28692f.vassis@hotmail.gr
Ευδοκία ΜούρνουΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός Πολ. Διαχείρισης2681 24636, εσωτ. 41efaart@culture.gr
Ευσταθία ΚαλαμπόκηΤΕ Διοικητικού Οικονομικού2681 24636, εσωτ. 24kalamboki80@yahoo.gr
Ευαγγελία ΚαλιακάτσουΔΕ Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης2681 21191vaggelitsakaliakatsou@gmail.com
Παναγιώτης ΜάμαληςΔΕ Φύλακας Μουσείων & Αρχαιολογικών
Χώρων
2681 21191 
Γεωργία ΠολίτηΔΕ Φύλακας Μουσείων & Αρχαιολογικών
Χώρων
2681 21191 
Μαριάννα ΣταυρούλαΔΕ Νυχτοφύλακας Μουσείων & Αρχαιολογικών
Χώρων
2681 21191 

Επικοινωνία