Την δράση ”Το έκθεμα του μήνα” συνεχίζει και φέτος η ΕΦΑ Άρτας. Για το μήνα Μάρτιο επιλέχθηκε να παρουσιαστεί ένας Αρχαϊκός Κρατήρας, ο οποίος απότελεί ένα μοναδικό έκθεμα της νέας περιοδικής έκθεσης του Μουσείου με τίτλο: «ΑΜΒΡΑΚΙΑ-Τα νεώτερα ανασκαφικά ευρήματα».