Όροι χρήσης

Ο παρών δικτυακός τόπος https://www.efaart.gr («δικτυακός τόπος») ανήκει στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας (ΕΦΑ Άρτας) και η χρήση του υπόκειται στους εξής όρους:

1. Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), ο «δικτυακός τόπος», περιλαμβάνει περιεχόμενο που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΕΦΑ Άρτας. Το περιεχόμενο αυτό περιλαμβάνει κείμενα, εικόνες, σχέδια, γραφικά, βίντεο, λογισμικές εφαρμογές και παρεχόμενες υπηρεσίες.

2. Η ΕΦΑ Άρτας ενθαρρύνει την ιδιωτική χρήση του περιεχομένου του «δικτυακού τόπου» για προσωπική ενημέρωση, καθώς και την χρήση για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς σε μη κερδοσκοπική βάση. Δεν αποτελεί ιδιωτική χρήση η χρήση στο πλαίσιο μιας επιχείρησης ή μιας υπηρεσίας ή ενός νομικού προσώπου ή οργανισμού ή άσκησης επαγγέλματος. Για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και μόνον επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή αποθήκευση μεμονωμένων σελίδων ή δεδομένων, με απαραίτητη προϋπόθεση την ένδειξη προέλευσής τους από τον «δικτυακό τόπο» (https://www.efaart.gr) και την αναφορά των ονομάτων των δημιουργών (εφόσον αυτά εμφανίζονται στον «δικτυακό τόπο»), χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ωστόσο, οι χρήστες θα πρέπει να είναι ενήμεροι ότι ορισμένα αρχεία ή δεδομένα ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων μερών (συνεργατών φορέων, οργανισμών, εταιρειών κτλ.), και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την άδεια αυτών των τρίτων μερών (που ενδέχεται να αναγράφονται στη σχετική ένδειξη του «δικτυακού τόπου»).

3. Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση ή διανομή οποιοδήποτε τμήματος του περιεχομένου του «δικτυακού τόπου» για οικονομικούς ή κερδοσκοπικούς σκοπούς ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν εμπίπτει στην παράγραφο 2.

4. Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση ή διανομή κατατεθειμένων σημάτων ή σημάτων υπηρεσιών της ΕΦΑ Άρτας, καθώς και σημάτων συνεργαζόμενων φορέων που εμφανίζονται στον «δικτυακό τόπο».

5. Η ΕΦΑ Άρτας δηλώνει ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ωστόσο δεν εγγυάται, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα, θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

6. Ο παρών δικτυακός τόπος μπορεί να εμπεριέχει παραπομπές σε άλλους δικτυακούς τόπους (links), κατασκευασμένους από άλλους ιδιώτες, νομικά πρόσωπα ή οργανισμούς. Οι παραπομπές αυτές παρέχονται για την εξυπηρέτηση των χρηστών, για παραπάνω πληροφορίες. Η ΕΦΑ Άρτας δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για το εκάστοτε περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την πληρότητα και την ποιότητα υπηρεσιών και την ασφάλεια άλλων δικτυακών τόπων που διασυνδέονται με τον «δικτυακό τόπο» μέσω «δεσμών», ούτε για τους εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων ο «δικτυακός τόπος» και άλλοι δικτυακοί τόπου τίθενται στη διάθεσή σας.

7. Τα προσωπικά δεδομένα που εισάγουν οι χρήστες για να στείλουν ηλεκτρονικά μηνύματα στην Επικοινωνία του «δικτυακού τόπου», συμπεριλαμβάνονται στα αρχεία της ΕΦΑ Άρτας, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωσή του κοινού και για όσο χρόνο είναι απαραίτητα για τον δημόσιο αυτόν σκοπό και με κανέναν τρόπο δεν αναπαράγονται ή διατίθενται σε τρίτα μέρη.

8. Η ΕΦΑ Άρτας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση τους Όρους Χρήσης του «δικτυακού τόπου» και να τους δημοσιεύει στην παρούσα σελίδα. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε να επισκέπτεστε τακτικά τη σελίδα αυτή.

Πολιτική απορρήτου

Η ΕΦΑ Άρτας είναι υπεύθυνη για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Οι πληροφορίες που μας δίνετε, θα χρησιμοποιηθούν μόνο σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη συνέχεια.

Είναι πιθανό να σας ζητηθούν οι παρακάτω πληροφορίες: το όνομά σας και στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία σας με την ΕΦΑ Άρτας και κυρίως για την ενημέρωσή σας για νέες εκθέσεις, εκδηλώσεις και γενικά τις δράσεις της. Οι πληροφορίες σας παραμένουν εμπιστευτικές και με κανένα τρόπο δεν δίνονται σε τρίτους.

Ο «δικτυακός τόπος» περιέχει παραπομπές σε άλλους δικτυακούς τόπους ενδιαφέροντος. Ωστόσο, αφού χρησιμοποιείτε τις άλλες ιστοσελίδες και έχετε πλέον εγκαταλείψει τον «δικτυακό τόπο», να γνωρίζετε πως δεν ελέγχουμε τον άλλον δικτυακό τόπο. Για τον λόγο αυτό, δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία προσωπικών δεδομένων που θα εισάγετε σε αυτόν.

Ο «δικτυακός τόπος» διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο, με σεβασμό στα δικαιώματα των χρηστών. Γι’ αυτό το λόγο κρίνεται σκόπιμο να ανατρέχετε συχνά στην παρούσα Πολιτική.