Αμβρακία

Είναι πλέον κοινά παραδεκτό ότι ένας αναγνώστης αποσπάται από το περιεχόμενο που διαβάζει, όταν εξετάζει τη διαμόρφωση μίας σε λίδας. Η ουσία της χρ ήσης του Lorem Ipsum είναι ότι έχει λίγο-πολύ μία ομαλή κατανομή γραμμάτων, αντίθετα με το να βάλει κανείς κείμενο όπως ‘Εδώ θα μπει κείμεν ο, εδώ θα μπει κείμενο’, κάνοντάς το να φαίνεται σαν κανονικό κείμενο. Πολλά λογισμικά πακέτα ηλεκτρονικής σελιδοποίησης και επεξεργαστές ιστότοπων πλέον χρησιμοποιούν το Lorem Ipsum σαν προκαθορισμένο δείγμα κειμένου, και η αναζήτησ για τις λέξεις ‘lorem ipsum’ στο διαδίκτυο θα αποκαλύψει πολλά web site που βρίσκονται στο στάδιο της δημιουργίας. Διάφορες εκδοχές έχουν προκύψει με το πέρασμα των χρόνων, άλλες φορές κατά λάθος, άλλες φορές σκόπιμα (με σκοπό το χιούμορ και άλλα συναφή).

Είναι πλέον κοινά παραδεκτό ότι ένας αναγνώστης αποσπάται από το περιεχόμενο που διαβάζει, όταν εξετάζει τη διαμόρφωση μίας σε λίδας. Η ουσία της χρ ήσης του Lorem Ipsum είναι ότι έχει λίγο-πολύ μία ομαλή κατανομή γραμμάτων, αντίθετα με το να βάλει κανείς κείμενο όπως ‘Εδώ θα μπει κείμεν ο, εδώ θα μπει κείμενο’, κάνοντάς το να φαίνεται σαν κανονικό κείμενο. Πολλά λογισμικά πακέτα ηλεκτρονικής σελιδοποίησης και επεξεργαστές ιστότοπων πλέον χρησιμοποιούν το Lorem Ipsum σαν προκαθορισμένο δείγμα κειμένου, και η αναζήτησ για τις λέξεις ‘lorem ipsum’ στο διαδίκτυο θα αποκαλύψει πολλά web site που βρίσκονται στο στάδιο της δημιουργίας. Διάφορες εκδοχές έχουν προκύψει με το πέρασμα των χρόνων, άλλες φορές κατά λάθος, άλλες φορές σκόπιμα (με σκοπό το χιούμορ και άλλα συναφή).

Είναι πλέον κοινά παραδεκτό ότι ένας αναγνώστης αποσπάται από το περιεχόμενο που διαβάζει, όταν εξετάζει τη διαμόρφωση μίας σε λίδας. Η ουσία της χρ ήσης του Lorem Ipsum είναι ότι έχει λίγο-πολύ μία ομαλή κατανομή γραμμάτων, αντίθετα με το να βάλει κανείς κείμενο όπως ‘Εδώ θα μπει κείμεν ο, εδώ θα μπει κείμενο’, κάνοντάς το να φαίνεται σαν κανονικό κείμενο. Πολλά λογισμικά πακέτα ηλεκτρονικής σελιδοποίησης και επεξεργαστές ιστότοπων πλέον χρησιμοποιούν το Lorem Ipsum σαν προκαθορισμένο δείγμα κειμένου, και η αναζήτησ για τις λέξεις ‘lorem ipsum’ στο διαδίκτυο θα αποκαλύψει πολλά web site που βρίσκονται στο στάδιο της δημιουργίας. Διάφορες εκδοχές έχουν προκύψει με το πέρασμα των χρόνων, άλλες φορές κατά λάθος, άλλες φορές σκόπιμα (με σκοπό το χιούμορ και άλλα συναφή).

Είναι πλέον κοινά παραδεκτό ότι ένας αναγνώστης αποσπάται από το περιεχόμενο που διαβάζει, όταν εξετάζει τη διαμόρφωση μίας σε λίδας. Η ουσία της χρ ήσης του Lorem Ipsum είναι ότι έχει λίγο-πολύ μία ομαλή κατανομή γραμμάτων, αντίθετα με το να βάλει κανείς κείμενο όπως ‘Εδώ θα μπει κείμεν ο, εδώ θα μπει κείμενο’, κάνοντάς το να φαίνεται σαν κανονικό κείμενο. Πολλά λογισμικά πακέτα ηλεκτρονικής σελιδοποίησης και επεξεργαστές ιστότοπων πλέον χρησιμοποιούν το Lorem Ipsum σαν προκαθορισμένο δείγμα κειμένου, και η αναζήτησ για τις λέξεις ‘lorem ipsum’ στο διαδίκτυο θα αποκαλύψει πολλά web site που βρίσκονται στο στάδιο της δημιουργίας. Διάφορες εκδοχές έχουν προκύψει με το πέρασμα των χρόνων, άλλες φορές κατά λάθος, άλλες φορές σκόπιμα (με σκοπό το χιούμορ και άλλα συναφή).

Έργα

1. Τοίχος


Είναι πλέον κοινά παραδεκτό ότι ένας αναγνώστης αποσπάται από το περιεχόμενο που διαβάζει, όταν εξετάζει τη διαμόρφωση μίας σε λίδας. Η ουσία της χρήσης του Lorem Ipsum είναι ότι έχει λίγο-πολύ μία ομαλή κατανομή γραμμάτων, αντίθετα με το να βάλει κανείς κείμενο όπως 'Εδώ θα μπει κείμεν ο εδώ θα μπει κείμενο', κάνοντάς το να φαίνεται σαν κανονικό κείμενο. Πολλά lογισμικά πακέτα ηλεκτρονικής σελιδοποίησης και επεξεργαστές ιστότοπων
πλέον χρησιμοποιούν το Lorem Ipsum σαν προκαθορισμένο δείγμα κειμένου

Tμήμα Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων (ΤΠΚΑΜ)
Το ΤΠΚΑΜ είναι αρμόδιο για θέματα διατήρησης, προστασίας, ανάδειξης, οργάνωσης, διαμόρφωσης και διαχείρισης των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και ιστορικών τόπων της ΠΕ Άρτας, που χρονολογούνται έως τον 4ο αιώνα μ.Χ. Χειρίζεται, επίσης, θέματα που αφορούν στη λειτουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου Άρτας, καθώς και στη φύλαξη και προστασία των ευρισκομένων σε αυτό πολιτιστικών αγαθών. Στελεχώνεται ως εξής:
Προϊσταμένη Τμήματος
Θεοδώρα Κοντογιάννη Αρχαιολόγος 26810 24636 thkontogianni@culture.gr
Κάτι σχετικό με την επίσκεψη σε μνημεία και μουσεία

Κάτι σχετικό με την επίσκεψη σε μνημεία και μουσεία Κάτι σχετικό με την επίσκεψη σε μνημεία και μουσεία Κάτι σχετικό με την επίσκεψη σε μνημεία και μουσεία 

Κάτι σχετικό με την επίσκεψη σε μνημεία και μουσεία

Κάτι σχετικό με την επίσκεψη σε μνημεία και μουσεία Κάτι σχετικό με την επίσκεψη σε μνημεία και μουσεία Κάτι σχετικό με την επίσκεψη σε μνημεία και μουσεία 

Κάτι σχετικό με την επίσκεψη σε μνημεία και μουσεία

Κάτι σχετικό με την επίσκεψη σε μνημεία και μουσεία Κάτι σχετικό με την επίσκεψη σε μνημεία και μουσεία Κάτι σχετικό με την επίσκεψη σε μνημεία και μουσεία 

Κάτι σχετικό με την επίσκεψη σε μνημεία και μουσεία

Κάτι σχετικό με την επίσκεψη σε μνημεία και μουσεία Κάτι σχετικό με την επίσκεψη σε μνημεία και μουσεία Κάτι σχετικό με την επίσκεψη σε μνημεία και μουσεία 

Για τον πολίτη

Κάτι σχετικό με την επίσκεψη σε μνημεία και μουσεία

Κάτι σχετικό με την επίσκεψη σε μνημεία και μουσείαΚάτι σχετικό με την επίσκεψη σε μνημεία και μουσείαΚάτι σχετικό με την επίσκεψη σε μνημεία και μουσείαΚάτι σχετικό με την επίσκεψη σε μνημεία και μουσεία

Κάτι σχετικό με την επίσκεψη σε μνημεία και μουσεία

Κάτι σχετικό με την επίσκεψη σε μνημεία και μουσεία Κάτι σχετικό με την επίσκεψη σε μνημεία και μουσεία Κάτι σχετικό με την επίσκεψη σε μνημεία και μουσεία 

Κάτι σχετικό με την επίσκεψη σε μνημεία και μουσεία

Κάτι σχετικό με την επίσκεψη σε μνημεία και μουσεία Κάτι σχετικό με την επίσκεψη σε μνημεία και μουσεία Κάτι σχετικό με την επίσκεψη σε μνημεία και μουσεία 

Κάτι σχετικό με την επίσκεψη σε μνημεία και μουσεία

Κάτι σχετικό με την επίσκεψη σε μνημεία και μουσεία Κάτι σχετικό με την επίσκεψη σε μνημεία και μουσεία Κάτι σχετικό με την επίσκεψη σε μνημεία και μουσεία 

Κάτι σχετικό με την επίσκεψη σε μνημεία και μουσεία

Κάτι σχετικό με την επίσκεψη σε μνημεία και μουσεία Κάτι σχετικό με την επίσκεψη σε μνημεία και μουσεία Κάτι σχετικό με την επίσκεψη σε μνημεία και μουσεία 

Κάτι σχετικό με την επίσκεψη σε μνημεία και μουσεία

Κάτι σχετικό με την επίσκεψη σε μνημεία και μουσεία Κάτι σχετικό με την επίσκεψη σε μνημεία και μουσεία Κάτι σχετικό με την επίσκεψη σε μνημεία και μουσεία 

Προσωπικό

Το προσωπικό μετέχει στο σύνθετο έργο της Εφορείας κάτω
από τον γενικό συντονισμό και την επίβλεψη της Προϊσταμένης
της Εφορείας, Βαρβάρας Ν. Παπαδοπούλου, Δρ Αρχαιολόγου.

Διοικητικά, η Εφορεία διαρθρώνεται ως εξής:

Προϊσταμένη

Βαρβάρα Ν. Παπαδοπούλου

Δρ Αρχαιολόγος Βυζαντινών / Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων

Τηλ.: 26810 24636

E-mail : bpapadopoulou@culture.gr

Tμήμα Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων (ΤΠΚΑΜ)
Το ΤΠΚΑΜ είναι αρμόδιο για θέματα διατήρησης, προστασίας, ανάδειξης, οργάνωσης, διαμόρφωσης και διαχείρισης των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και ιστορικών τόπων της ΠΕ Άρτας, που χρονολογούνται έως τον 4ο αιώνα μ.Χ. Χειρίζεται, επίσης, θέματα που αφορούν στη λειτουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου Άρτας, καθώς και στη φύλαξη και προστασία των ευρισκομένων σε αυτό πολιτιστικών αγαθών. Στελεχώνεται ως εξής:
Προϊσταμένη Τμήματος
Θεοδώρα Κοντογιάννη Αρχαιολόγος 26810 24636 thkontogianni@culture.gr
Κάτι σχετικό με την επίσκεψη σε μνημεία και μουσεία

Κάτι σχετικό με την επίσκεψη σε μνημεία και μουσεία Κάτι σχετικό με την επίσκεψη σε μνημεία και μουσεία Κάτι σχετικό με την επίσκεψη σε μνημεία και μουσεία 

Κάτι σχετικό με την επίσκεψη σε μνημεία και μουσεία

Κάτι σχετικό με την επίσκεψη σε μνημεία και μουσεία Κάτι σχετικό με την επίσκεψη σε μνημεία και μουσεία Κάτι σχετικό με την επίσκεψη σε μνημεία και μουσεία 

Κάτι σχετικό με την επίσκεψη σε μνημεία και μουσεία

Κάτι σχετικό με την επίσκεψη σε μνημεία και μουσεία Κάτι σχετικό με την επίσκεψη σε μνημεία και μουσεία Κάτι σχετικό με την επίσκεψη σε μνημεία και μουσεία 

Κάτι σχετικό με την επίσκεψη σε μνημεία και μουσεία

Κάτι σχετικό με την επίσκεψη σε μνημεία και μουσεία Κάτι σχετικό με την επίσκεψη σε μνημεία και μουσεία Κάτι σχετικό με την επίσκεψη σε μνημεία και μουσεία 

Επικοινωνία